• Filter by
Clear filters and search
12/07/2018

MasterSeal TC 258 Technical datasheet

Single component polyurethane UV- resistant protective traffic coating DESCRIPTION ... MasterSeal TC 258 is a single component elastomeric pigmented polyurethane coating designed for ...

 • pdf, 78.29 Kb
10/07/2018

MasterSeal 726 Technical Datasheet

Màng chống thấm tự dính gốc bitum cải tiến ... MasterSeal 726 được dùng chống thấm hoặc chống ẩm để bảo vệ bê tông ... Nó có thể sử dụng được cho cả mặt đứng và mặt ngang, chống thấm cho ...

 • pdf, 106.39 Kb
02/07/2018

MasterSeal TC 268 Technical Datasheet

MasterSeal TC 268 2K-PU top coat, high solids, pigmented, UV stable, for car parking systems and floors with broadcasted surface ... MasterSeal TC 268 is a pigmented, low ...

 • pdf, 154.68 Kb
02/07/2018

Masterseal M 790 datasheet

MasterSeal M 790 2-component highly chemical resistant, crack-bridging Membrane based on Xolutec - Technology for waterproofing and protection of concrete structures in harsh ...

 • pdf, 1.79 Mb
29/06/2018

Masterseal P 770 Technical datasheet

MasterSeal ® P 770 Two component primer based on Xolutec for MasterSeal Systems DESCRIPTION MasterSeal P 770 is a two component primer based on Xolutec, providing high ...

 • pdf, 133.29 Kb
29/06/2018

Masterseal M 640 Technical Datasheet

MasterSeal ® M 640 Flexible and elastic single component polyurethane waterproofing membrane DESCRIPTION MasterSeal M 640 is a single component, polyurethane based ...

 • pdf, 44.83 Kb
29/06/2018

Masterseal M 800 Technical datasheet

Spray applied elastomeric polymer waterproofing membrane ... MasterSeal M 800 is a solvent free, two component waterproofing membrane ... It is highly reactive and can only be applied by ...

 • pdf, 57.84 Kb
26/06/2018

MasterTop 100 Technical Datasheet

Sản phẩm xoa cứng nền cốt liệu tự nhiên ... MasterTop 100 là sản phẩm dạng bột trộn sẵn, được sử dụng để rắc lên bề mặt bê tông còn ướt sau khi đã được xoa phẳng ... • Các khu vực bốc dỡ hàng ...

 • pdf, 248.18 Kb
26/06/2018

Masterflow 810 Technical Datasheet

MasterFlow ® 810 Vữa xi măng không co ngót, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong công tác thi công xây dựng MasterFlow 810 là loại vữa xi măng sử dụng ngay với cốt liệu ...

 • pdf, 487.63 Kb
24/01/2018

MasterGlenium SKY 8712: technical datasheet

High range superplasticiser with super retention ... MasterGlenium SKY 8712 is a polycarboxylic ether (PCE) based superplasticiser formulated with super retention technology ...

 • pdf, 51.55 Kb
26/09/2017

Sales Condition Vietnam VN

 • pdf, 441.98 Kb
01/08/2017

MasterSeal M 640

Flexible and elastic single component polyurethane waterproofing membrane ... MasterSeal M 640 Membrane is a single component, polyurethane based, elastomeric coating for roof ...

 • pdf, 56.63 Kb
01/08/2017

MasterSeal HLM 5000R

MasterSeal HLM 5000 R is a single component, moisture curing, polyurethane based waterproofing membrane that cures by reaction with atmospheric moisture to form a tough membrane ...

 • pdf, 57.47 Kb
01/08/2017

MasterSeal 590

Fast setting mortar to plug active water leaks in concrete and masonry ... MasterSeal 590 is a single component hydraulic cement-based, fast-setting, repair mortar that instantly stops ...

 • pdf, 56.33 Kb
01/08/2017

Masterseal 388

 • pdf, 119.05 Kb
01/08/2017

Masterseal 378

 • pdf, 387.91 Kb
01/08/2017

MasterSeal P 640

MasterSeal ® P 640 Single component polyurethane primer for MasterSeal M 640 DESCRIPTION MasterSeal P 640 is a single component, polyurethane based, solvent containing primer ...

 • pdf, 41.98 Kb
01/08/2017

MasterSeal 860

MasterSeal ® M 860 Two component PU/PUA waterproofing membrane, highly elastic, for hand applications DESCRIPTION MasterSeal M 860 is a two-component, hand applied ...

 • pdf, 52.55 Kb
01/08/2017

MasterSeal M 861

DESCRIPTION OF PRODUCT MasterSeal ® M 861 is a two component, solvent free, thixotropic, polyurethane based waterproofing membrane with crack bridging capability for vertical ...

 • pdf, 168.00 Kb
01/08/2017

MasterSeal TC 640

MasterSeal TC 640 is a single component solvent containing, pigmented, polyurethane topcoat for UV protection of polyurethane membrane MasterSeal M 640 ... Full cure @ 23ºC/50% RH ...

 • pdf, 52.78 Kb
1 to 20 of 121 results