Tính năng và Ứng dụng

Với thương hiệu Master Builders Solutions, BASF có những giải pháp lâu dài cho xây dựng, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp công trình.

Tại đây bạn sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết về ứng dụng sản phẩm của chúng tôi

Bảo vệ bê tông

Bảo vệ bê tông

Chống thấm & bịt kín

Chống thấm & bịt kín

Gia cố bề mặt

Gia cố bề mặt

Những sáng kiến

Những sáng kiến

Sản xuất bê tông

Sản xuất bê tông

Sản xuất xi măng

Sản xuất xi măng

Sửa chữa bê tông

Sửa chữa bê tông