Công nghệ bê tông rỗng

Cũng được biết là loại bê tông không mịn và ít mịn, bê tông rỗng là một hỗn hợp của xi măng poóc-lăng, cốt liệu thô, nước và phụ gia. Bởi vì có ít hoặc không có cát trong hỗn hợp, kết cấu có chứa nhiều lỗ rỗng mà cho phép nước và không khí đi qua dễ dàng.

Các ưu điểm của bê tông rỗng:

Chủ đầu tư của các tòa nhà đang nhận ra rằng mặt bằng được tận dụng tốt hơn khi sử dụng bê tông rỗn cho bãi đỗ xe. Ứng dụng bê tông rỗng có thể được sử dụng như một dạng thay thế cho hệ thống thoát nước và các khu vực giữ nước trong việc giảm dòng chảy mạnh.

Hệ thống phụ gia dùng cho bê tông rỗng của BASF:

Để vượt qua những thách thức trong việc sản xuất và đổ bê tông rỗng, BASF, với thương hiệu Master Builders Solutions, đã phát triển một hệ thống phụ gia bê tông cho các nhà sản xuất bê tông. Những sáng kiến này kết hợp phụ gia giảm nước mức cao MasterGlenium hoặc MasterPolyheed, phụ gia kiểm soát thủy hóa MasterSet DELVO, và phụ gia điều chỉnh độ nhớt MasterMatrix.

Hệ thống phụ gia:

  • Bê tông dễ đổ ra từ xe bồn
  • Tăng hiệu quả thời gian làm việc bằng cách cải thiện độ chảy của bê tông
  • Giải quyết những khó khăn trong việc đổ bê tông
  • Tăng cường độ nén và tối ưu hóa các lỗ rỗng một cách hiệu quả

Các ứng dụng của bê tông rỗng:

  • Bãi đỗ xe
  • Đường lái xe vào
  • Lối đi bộ
  • Lề đường
  • Các khu vực ít giao thông khác