Dịch vụ của nhóm chuyên môn


Master Builders Solutions từ BASF cung cấp những giải pháp hóa chất tiên tiến cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp công trình.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết về các dịch vụ của chúng tôi thiết kế riêng cho nhóm chuyên môn của bạn.

Những nhà sản xuất xi măng

Những nhà sản xuất xi măng

Xem thêm...
Các nhà thầu

Các nhà thầu

Xem thêm...
Chủ đầu tư/ nhà đầu tư

Chủ đầu tư/ nhà đầu tư

Xem thêm...
Những nhà thi công đặc biệt

Những nhà thi công đặc biệt

Xem thêm...
Các nhà thầu đường hầm

Các nhà thầu đường hầm

Xem thêm...
Các nhà tư vấn

Các nhà tư vấn

Xem thêm...
Công ty khai thác mỏ

Công ty khai thác mỏ

Xem thêm...
Những nhà sản xuất bê tông

Những nhà sản xuất bê tông

Xem thêm...