Dịch vụ của nhóm chuyên môn

Master Builders Solutions từ BASF cung cấp những giải pháp hóa chất tiên tiến cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp công trình.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết về các dịch vụ của chúng tôi thiết kế riêng cho nhóm chuyên môn của bạn.

Những nhà sản xuất xi măng

Những nhà sản xuất xi măng

Các nhà thầu

Các nhà thầu

Chủ đầu tư/ nhà đầu tư

Chủ đầu tư/ nhà đầu tư

Những nhà thi công đặc biệt

Những nhà thi công đặc biệt

Các nhà thầu đường hầm

Các nhà thầu đường hầm

Các nhà tư vấn

Các nhà tư vấn

Công ty khai thác mỏ

Công ty khai thác mỏ

Những nhà sản xuất bê tông

Những nhà sản xuất bê tông