Các sản phẩm bê tông

Nâng cao năng suất, chất lượng và tính công tác.

Thương hiệu Master Builders Solutions từ BASF hỗ trợ sản xuất cho các nhà sản xuất các sản phẩm tông bằng cách cung cấp dãy sản phẩm phụ gia để đáp ứng và vượt ngoài mong đợi của các yêu cầu ngày nay trong sản xuất, chất lượng và thẩm mỹ.

Những sáng kiến của chúng tôi tập trung vào việc tăng tốc độ sản xuất và chất lượng trong việc sản xuất các sản phẩm tông chẳng hạn như gạch lót vỉa hè, gạch bloc, ngói và các loại gạch lót khác trong khi đạt được bốn lợi ích – kinh tế, chất lượng, thẩm mỹ và độ bền.

Các sản phẩm của chúng tôi giúp sản xuất các sản phẩm có độ bền cao bằng cách cho phép tông dễ chảy vào khuôn để lèn hiệu quả. Thêm nữa, các sản phẩm của chúng tôi tốt hơn vì được cải thiện cường độ sớm và thời gian đông kết nhanh hơn. Các sản phẩm bổ sung cũng được phát triển để giữ màu và hình thức ngoại quan bằng cách tăng tính kháng nước và ố màu (đốm trắng xuất hiện trên bề mặt tông). Kết quả là bề mặt hoàn thiện láng, không mối nối.

MasterLife: phụ gia chống ăn mòn

MasterGlenium ACE: phụ gia giảm nước mức cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium SKY: phụ gia giảm nước mức cao cho bê tông trộn sẵn

MasterRheobuild: phụ gia giảm nước mức cao, có tính dẻo

MasterPozzolith: phụ gia giảm nước cho bê tông mác thấp