Những nhà sản xuất xi măng

Sự tiếp cận khách hàng của chúng tôi hợp với nhu cầu của các nhà sản xuất xi măng

Những nhà sản xuất xi măng hoạt động trong một trong những ngành công nghiệp khó khăn nhất của thế giới, họ phải đối mặt những thách thức cả về kin tế và môi trường cũng như một số lượng lớn những yêu cầu mới mà đẩy con người và thực vật đến chỗ gíơi hạn.

Bên cạnh mong muốn giảm clinke, tăng hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng toàn diện của xi măng, các nhà máy ngày càng được mong đợi giảm lượng tiêu thụ năng lượng và giảm lượng khí thải CO2.

Với MasterCem – một phần của Master Builders Solutions – BASF cung cấp dãy sản phẩm tiên tiến về các sản phẩm phụ gia trợ nghiền, nâng cao chất lượng và đặc biệt để đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp và hiện tại của các nhà sản xuất xi măng. Danh mục sản phẩm của chúng tôi được đúc kết từ những kinh nghiệm lâu năm về vật liệu gốc xi măng và hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp xi măng. Những kinh nghiệm này được kết nối với các chuyên gia trên toàn cầu về xi măng của chúng tôi, là những thông thạo điều kiện ở địa phương và đủ nguồn lực để cung cấp những giải pháp hàng đầu trong suốt các giai đoạn thực hiện sản phẩm.

MasterCem


Cement works