Nhà thầu

Với thương hiệu Master Builders Solutions, BASF cung cấp những giải pháp chuyên nghiệp, dịch vụ và hỗ trợ cho ngành xây dựng mà tập trung vào các nhu cầu của các nhà thầu xuyên suốt các giai đoạn của xây dựng mới, nâng cấp và bảo trì công trình.


Danh mục sản phẩm phong phú của BASF là được kết hợp với kinh nghiệm trên 100 năm trong ngành xây dựng của chúng tôi. Chúng tôi giúp tăng giá trị cho các công trường bằng cách cung cấp hệ thống sản phẩm độc đáo, phong phú cho những nhà thầu. Những nhà tư vấn địa phương của chúng tôi trên toàn thế giới đánh giá những khó khăn của từng công trình từ lúc bắt đầu, phù hợp với điều kiện địa phương để phát triển giải pháp cụ thể toàn diện. Bằng cách liên kết trực tiếp với khách hàng, chúng tôi nhận diện đúng sản phẩm và chiến lược, cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cụ thể tại chỗ, tư vấn kỹ thuật và huấn luyện về sản phẩm để cải thiện thi công, độ bền và an toàn lâu dài.

Tính năng & ứng dụng/ Sản xuất bê tông

Tính năng & ứng dụng/ Bảo vệ bê tông

Tính năng & ứng dụng/ Sửa chữa bê tông

Tính năng & ứng dụng/ Vữa

Tính năng & ứng dụng/ Chống thấm và bịt kín

Tính năng & ứng dụng/ Sản xuất xi măng

Tính năng & ứng dụng/ Sàn

Tính năng & ứng dụng/ Cải tiến

Giải pháp/ Giải pháp cho tòa nhà không cho mục đích nhà ở

Giải pháp/ Giải pháp cho tòa nhà ở

Giải pháp/ Giải pháp cho bãi đỗ xe

Giải pháp/ Giải pháp cho cầu, đường ray & đường bộ

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành công nghiệp xử lý nước

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành máy phát điện

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành hóa chất

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành khai thác dầu & khí đốt

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành thực phẩm & nước giải khát

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành dược phẩm

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành điện tử

Giải pháp/ Giải pháp cho các công trình biển

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành phong điện

Giải pháp/ Giải pháp cho ngành Sức khỏe và chăm sóc

Giải pháp/ Giải pháp cho các trường học


Two contractors working on construction plans