• Lọc

Add additional filters

Xóa kết quả lọc và tìm kiếm
02/08/2017

MasterRheobuild R 777

MasterRheobuild ® R 777 Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743 100 Fax: (0650) 3743 200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 3910 3905 Fax: (08 ...

 • pdf, 114,98 Kb
22/03/2017

MasterFlow 870: technical datasheet - VN

Vữa xi-măng chính xác, không co ngót, cường độ cao ... Sản phẩm có công thức đặc biệt cho thời gian thi công kéo dài, ngay cả ở điều kiện nhiệt độ môi trường cao, khi được trộn và đổ ...

 • pdf, 144,19 Kb
01/09/2015

MasterCem ES 2381: technical datasheet

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 107,48 Kb
01/09/2015

MasterCem GA 1350

Phụ gia trợ nghiền và ngăn ngừa sự vón cục xi măng0 BMÔ TẢ ... MasterCem GA 1350 là sản phẩm được thiết kế đặc biệt để cải thiện khả năng nghiền và ngăn ngừa sự vón cục của xi măng ...

 • pdf, 125,28 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3262

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội Điện ...

 • pdf, 96,74 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3266: technical datasheet

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội Điện ...

 • pdf, 97,30 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3268

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội Điện ...

 • pdf, 96,92 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3363: technical datasheet

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 102,22 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3366

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 102,30 Kb
04/09/2015

MasterCem LS 3368

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 102,27 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3378

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 102,20 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3379

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 102,19 Kb
01/09/2015

MasterCem LS 3380: technical datasheet

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743100 Fax: (0650) 3743200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 39103905 Fax: (08) 3910 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 102,00 Kb
15/03/2017

MasterEase 3018

Khái niệm bê tông độ nhớt thấp ... Công nghệ phụ gia siêu dẻo thế hệ mới cho bê tông có độ nhớt thấp và duy trì tính lưu biến vượt trội ... MasterEase 3018 là phụ gia có độ giảm nước cao ...

 • pdf, 156,86 Kb
21/09/2015

MasterGlenium SKY 8719: technical datasheet

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743 100 Fax: (0650) 3743 200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 4610 4605 Fax: (08) 4610 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 105,00 Kb
08/04/2016

MasterGlenium SKY 8735H

Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC0 BMÔ TẢ ... MasterGlenium SKY 8735 H có thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE) đuợc liên kết với nhau bằng công nghệ sureTEC ...

 • pdf, 107,68 Kb
08/04/2016

MasterGlenium SKY 8735

Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC0 BMÔ TẢ ... MasterGlenium SKY 8735 có thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE) đuợc liên kết với nhau bằng công nghệ sureTEC ...

 • pdf, 108,62 Kb
08/04/2016

MasterGlenium SKY 8761

Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC0 BMÔ TẢ ... MasterGlenium SKY 8761 có thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE) đuợc kết hợp bằng công nghệ SURETEC ... CẤU TẠO HÓA HỌC VÀ CƠ ...

 • pdf, 108,72 Kb
08/04/2016

MasterGlenium SKY 8768

Phụ gia giảm nước cao với công nghệ sureTEC0 BMÔ TẢ ... MasterGlenium SKY 8768 có thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE) đuợc liên kết với nhau bằng công nghệ sureTEC ...

 • pdf, 109,64 Kb
21/09/2015

MasterPolyheed 8388: technical datasheet

Công ty TNHH BASF Việt Nam Văn phòng chính Điện thoại: (0650) 3743 100 Fax: (0650) 3743 200 Chi Nhánh TP.HCM Điện thoại: (08) 4610 4605 Fax: (08) 4610 3898 Chi Nhánh Hà Nội ...

 • pdf, 105,07 Kb
Kết quả 1 đến 20 của 83