Giải pháp


Master Builders Solutions từ BASF cung cấp các giải pháp hóa chất tiên tiến cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp công trình.


Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các giải pháp của chúng tôi.

Giải pháp cho Sức khỏe & Chăm sóc

Giải pháp cho Sức khỏe & Chăm sóc

Xem thêm...
Giải pháp cho bãi đỗ xe

Giải pháp cho bãi đỗ xe

Xem thêm...
Giải pháp cho các trường học

Giải pháp cho các trường học

Xem thêm...
Giải pháp cho công trình biển

Giải pháp cho công trình biển

Xem thêm...
Giải pháp cho cầu, đường ray và đường bộ

Giải pháp cho cầu, đường ray và đường bộ

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành bê tông

Giải pháp cho ngành bê tông

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành dược phẩm

Giải pháp cho ngành dược phẩm

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành hóa chất

Giải pháp cho ngành hóa chất

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành khai thác dầu & khí đốt

Giải pháp cho ngành khai thác dầu & khí đốt

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành khai thác mỏ

Giải pháp cho ngành khai thác mỏ

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành phong điện

Giải pháp cho ngành phong điện

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành sản xuất xi măng

Giải pháp cho ngành sản xuất xi măng

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành thực phẩm & nước giải khát

Giải pháp cho ngành thực phẩm & nước giải khát

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành xử lý nước

Giải pháp cho ngành xử lý nước

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành điện

Giải pháp cho ngành điện

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành điện tử

Giải pháp cho ngành điện tử

Xem thêm...
Giải pháp cho ngành đào đường hầm

Giải pháp cho ngành đào đường hầm

Xem thêm...
Giải pháp cho nhà ở

Giải pháp cho nhà ở

Xem thêm...