Giới thiệu Master Builders Solutions

Với Master Builders Solutions, BASF giới thiệu một thương hiệu toàn cầu về các giải pháp hóa chất tiên tiến cho ngành xây dựng. Thương hiệu được xây dựng dựa trên thế mạnh của các thương hiệu và sản phẩm sẵn có của BASF và đại diện cho kinh nghiệm của chúng tôi trong hơn 100 năm trong ngành xây dựng.

Thương hiệu Master Builders Solutions kết hợp toàn bộ tinh thông của BASF để tạo nên các giải pháp hóa chất cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp công trình. Master Builders Solutions được xây dựng dựa trên kinh nghiệm gặt hái được từ hơn 1 thế kỷ trong ngành xây dựng.

Danh mục sản phẩm phong phú dưới thương hiệu Master Builders Solutions bao gồm các giải pháp lâu bền cho xây dựng, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp công trình, như:

 • Phụ gia bê tông
 • Phụ gia xi măng
 • Các giải pháp cho xây dựng công trình ngầm
 • Vữa hoàn thiện
 • Sửa chữa và bảo vệ bê tông
 • Chống thấm
 • Keo trám khe
 • Sàn công nghiệp

Thuật ngữ liên quan đến thương hiệu Master Builders Solutions đã được chuẩn hóa của chúng tôi đã thể hiện danh mục sản phẩm một cách rõ ràng và dễ hiểu. Mỗi tên sản phẩm chỉ ra lĩnh vực ứng dụng, chức năng hoặc sự hoàn thiện.

Sự tinh thông của đội ngũ chuyên gia trên toàn cầu của chúng tôi là dành cho công trình của bạn

Những bí quyết và kinh nghiệm từ cộng đồng chuyên gia xây dựng trên toàn cầu của BASF đã tạo nên điều cốt lõi cho thương hiệu Master Builders Solutions.

 • Chúng tôi kết hợp đúng các yếu tố từ danh mục của chúng tôi để giải quyết các thách thức cụ thể về xây dựng mà bạn đang đối mặt.
 • Chúng tôi hợp tác các chuyên gia giữa các khu vực và dựa trên kinh nghiệm có được từ vô số công trình trên toàn thế giới.
 • Chúng tôi đẩy mạnh các công nghệ của BASF toàn cầu, cũng như kiến thức sâu sắc về nhu cầu xây dựng tại địa phương để phát triển những sáng kiến giúp bạn thành công hơn và hướng đến xây dựng bền vững.

Thương hiệu Master Builders Solutions từ BASF đại diện cho toàn bộ năng lực về lĩnh vực giải pháp hóa chất, sẵn sàng mang đến cho bạn từ ý tưởng cho đến việc hoàn thiện một công trình.