BASF xem xét các phương án chiến lược cho ngành Hóa chất Xây dựng

Tập trung mạnh mẽ vào khách hàng và duy trì hoạt động kinh doanh tiếp tục là ưu tiên cao nhất.

Tập đoàn BASF vừa công bố sẽ xem xét các phương án chiến lược đối với ngành Hóa chất Xây dựng của mình. Các phương án này có thể là sáp nhập cùng một đối tác có năng lực hoặc giảm tỉ lệ sở hữu vốn. “Chúng tôi thực hiện chiến lược này nhằm bảo đảm sự thành công lâu dài trong kinh doanh,” ông Ralf Spettmann, Chủ tịch ngành Hóa chất Xây dựng, cho biết.

Ông Spettmann nhấn mạnh: “Đối với khách hàng của chúng tôi, điều này có nghĩa là:

  • Mọi hợp đồng hiện tại với các khách hàng và nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá trị. Hướng tập trung của chúng tôi luôn là khách hàng và việc duy trì hoạt động kinh doanh.
  • Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng với các giải pháp tiên tiến, dịch vụ kỹ thuật hàng đầu và độ tin cậy cao.
  • Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết mang lại dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao trong mọi ngành sản phẩm trên toàn cầu.
  • Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng cơ sở kinh doanh, tiếp tục nâng cấp các dịch vụ kỹ thuật số và đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Direct contact

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Trung tâm thương mại Sài Gòn,

08 38243833 – Fax: 08 3824 3832