MasterPozzolith – Phụ gia giảm nước  cho bê tông cường độ thấp

MasterPozzolith hoạt động như thế nào?

Dòng sản phẩm MasterPozzolith là chuỗi các phụ gia giảm nước cho bê tông có cường độ thấp. Dựa trên những nguyên lý hóa học và tỉ lệ sử dụng đặc trưng, chúng làm giảm lượng nước trộn và cho bê tông mức độ ninh kết như mong muốn. Kết quả là bê tông có chất lượng tốt hơn, khả năng hoàn thiện ưu việt cho các ứng dụng tiêu chuẩn.

Điều gì giúp MasterPozzolith trở thành giải pháp độc đáo cho khách hàng

Những phụ gia giảm nước này có thể được sử dụng để tăng độ sụt và tính công tác của bê tông mà không thêm nước , hoặc giảm lượng nước trong bê tông, từ đó tăng cường độ, trong khi vẫn đảm bảo được độ sụt. Điều này giúp cho các nhà thầu có được bê tông có khả năng làm việc tốt hơn, hoặc đáp ứng được những ứng dụng yêu cầu cường độ cao hơn.

Có được đối tác cung cấp phụ gia phù hợp là điều thiết yếu để thành công.

MasterPozzolith R 132- phụ gia giảm nước để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt