Lớp phủ và chất ức chế ăn mòn MasterProtect

MasterProtect hoạt động như thế nào?

Bảo vệ bê tông là rất quan trọng cho sự trường thọ của kết cấu bê tông và trả lại các bề mặt bị hư hỏng trở lại hình dáng và thiết kế chức năng ban đầu của chúng. Các hệ thống sản phẩm MasterProtect từ BASF cung cấp sự bảo vệ lâu dài và bền cho các cấu trúc, bảo vệ chúng trong nhiều năm tới.

Điều gì làm cho các hệ thống sản phẩm MasterProtect độc đáo?

Hệ thống MasterProtect bao gồm một loạt các chất đuổi nước chất lượng cao, đàn hồi và chống cacbonat cao và chất phủ kháng hóa chất chống lại điều kiện thời tiết khó khăn, chất gây ô nhiễm môi trường và các yếu tố có tính ăn mòn.

Danh mục sản phẩm cũng bao gồm một phạm vi đặc biệt của chất ức chế ăn mòn chẳng hạn như các cực dương mạ và bề mặt được thi công chất chống ăn mòn, được chế tạo để thấm vào bê tông và kiểm soát ăn mòn trực tiếp tại thép gia cường.

Hệ thống hỗ trợ MasterProtect cung cấp các giải pháp hiệu quả chi phí nhất.

Các chuyên gia của chúng tôi tại BASF cam kết đem lại cho bạn những thông tin chính xác và giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ hoặc phục hồi. Bằng cách chẩn đoán đúng sản phẩm để bảo vệ chống lại sự xâm nhập của khí carbon dioxide, nước và các ion clorua từ đầu, chúng tôi có thể nâng cao đáng kể giá trị và tuổi đời phục vụ của công trình của bạn, và tránh xuống cấp và nứt vỡ.

Lớp phủ chống carbonat

Cung cấp sự bảo vệ lâu dài, tiên tiến của kết cấu bê tông và thép gia cường chống lại sự xâm nhập của khí carbon dioxide, clorua và nước.

Lớp phủ Chống Hóa Chất

Bảo vệ không thấm nước, đàn hồi cho kết cấu bê tông và thép gia cường tiếp xúc với các chất ô nhiễm hóa chất.

Chống thấm

Các sản phẩm đặc biệt chất lượng cao cho cả bê tông thường và bê tông cốt thép. Những sản phẩm này đóng vai trò như chất chống nước và duy trì hình dáng ban đầu của bề mặt cho phép hơi ẩm thoát ra, trong khi vẫn bảo vệ bê tông trong nhiều năm.

Bảo vệ ca-tốt

Bảo vệ chống ăn mòn tiên tiến cho thép gia cường của bê tông.

MasterProtect 1812 - Sơn phủ epoxy sử dụng hắc ín bảo vệ công trình xử lý nước biển và nước thải

MasterProtect P 659 - Lớp lót epoxy cho MasterProtect 1812