MasterProtect P 659 là gì?

MasterProtect P659 là lớp lót epoxy có khả năng thấm sâu được sử dụng cho những hệ thống MasterProtect Protective Coating.

Công dụng của MasterProtect P 659:

MasterProtect P659 đuợc sử dụng cho các bề mặt gốc xi măng ở những nơi yêu cầu cường độ bám dính cao.

  • Đặc tính thấm sâu tuyệt với.
  • Có thể thi công phun.
  • Có khả năng kháng hóa chất tuyệt với.
  • Tăng cường khả năng bám dính của các hệ thống MasterProtect.
  • Dễ phát hiện các khiếm khuyết của các lỗ bọt khí và các lỗ nhỏ trên nền bê tông.

MasterProtect 1812 - Sơn phủ epoxy sử dụng hắc ín bảo vệ công trình xử lý nước biển và nước thải

MasterProtect P 659 - Lớp lót epoxy cho MasterProtect 1812