MasterRheobuild – phụ gia giảm nước mức cao

MasterRheobuild làm việc như thế nào?

Phụ gia MasterRheobuild giúp xi măng phân tán tối đa cho phép sản xuất tông có tỉ lệ nước/ xi măng thấp. Dòng sản phẩm phụ gia giảm nước mức cao này được sản xuất đặc biệt tách động đến tính dẻo của tông để cải thiện việc đổ tông tươi, nâng hiệu qua sản xuất. Công nghệ này có thể sử dụng trong hỗn hợp tông mà cần độ chảy và cường độ sớm cao.

Điều gì giúp MasterRheobuild là một giải pháp độc đáo?

Sản phẩm MasterRheobuild có tính giảm nước độc đáo và cho phép phát triển hỗn hợp bê tông dẻo với khả năng thẩm thấu thấp. Khả năng thẩm thấu thấp giảm tối thiểu sự thấm nước nước và xâm nhập của clo. Kết quả là công trình bền hơn và có tuổi thọ lâu hơn.

Lợi ích của MasterRheobuild:

  • Giảm thời gian đổ và nhân công
  • Khả năng thẩm thấu thấp nên gia tang cường độ và cải thiện độ bền
  • Giảm phân tầng ngay cả khi tính công tác cao

Có được đối tác cung cấp phụ gia thích hợp là điều thiết yếu để thành công

Dòng sản phẩm MasterRheobuild luôn đi cùng với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Master Builders Solutions từ BASF. Bằng cách lắng nghe khách hàng và sát cánh làm việc cùng họ, chúng tôi luôn có thể đưa ra những sản phẩm mới và phát triển những giải pháp cụ thể để sản xuất tông hiệu quả nhất.

MasterRheobuild 555 – Phụ gia siêu dẻo cho bê tông trong điều kiện khí hậu nóng

MasterRheobuild 561 A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561V - phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild R 777 - Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 1000 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt